«atorgant a·uos dito Antholin Cauero en·las sobreditas cosas pleno libero e franco poder de demandar responder defender componer comprometer excebir recebir conuenjr reconuenjr albaranes de paga e de recepta e de difinjmjentos atorgar e fazer replicar terplicar lit o lites atestar. Prometient hauer por firme e agradable e seguro agora e a·todos tiempos la present cession e donacion e cosas en aquella contenjdas e non contrauenjr yde por nengun caso titol dreyto manera o razon. Constituyendo vos»