«la dita aljama vnjuersidat e singulares de aquella se suelen tractar e fazer nos Ali Taraçon alamjn Mahoma Albalat Muça d·Azaniel jurados del dito lugar de Barbues Lop de Maxcarro Juce de Gema Çalema de·los Callos Juce Ragel menor de dias Mahoma Zendal Juce Zarguel Abrahim Almaxcarro Juce Ragel mayor de dias Hilel de Maxcarro Mahoma Maxcarro Muça Maxcarro Abrahim d·Azaniel Çalema d·Antillon moros del dito lugar de Barbues. E desi toda la dita aljama e vnjuersidat del dito lugar de Barbues e singulares de aquella aljamantes e aljama fazientes vnjuersalment e singular. Et clamada plegada e ajustada la»