«lugar de Barbues. E plegados e ajustados en la plaça del dito lugar de Barbues do tales e semblantes cosas e negocios de·la dita aljama e singulares de aquella se suelen tractar e fazer. Nos Alj Taraçon alamjn Mahoma Albalate Muça d·Azanel jurados del dito lugar de Barbues. Lop de Maxcarro Juce de Gema Çalema de los Callos Juce Zarguel Juce Ragel menor de dias Mahoma Zendal Abrahim El Maxcarro Juce Ragel mayor de dias Hilel de Mexcarro Mahoma Mexcarro Muça Mexcarro Abrahim d·Azaniel Çalema Antillon. E desi toda la aljama e vniuersidat del dito lugar de Barbues»