«por qual camino podria yr para la cibdad. El Ysopo como aquel que era muy piadoso: tomo lo por la mano e fizo assentar al sacerdote de baxo de vna sombra de figuera: e dio le pan e azetunas e figos e datiles: e rogo le que comiesse. E dende fue se el Ysopo a·vn pozo e saco agua e dio·le a beuer. E despues que Ysidis ovo folgado e reposado Ysopo con»