«santa tehologia fray Johan de Vera guardiano fray Martin Qujnyonero fray Lois Esteuan maestro en la sancta tehologia lector de·la seu fray Johan Del Castellar maestro en·la sancta tehologia lector de·la casa del dito monasterio fray Johan Fedath fray Jayme Lazaro bachiller fray Johan d·Oriella vicario fray Johan Bartholomeu fray Johan de Vertosio fray Lop fray Francisco Çuera fray Artal fray Ferrando del Villar fray Johan Palmero fray Johan Olius fray Anthon de Verdeio fray Anthon d·Alagon e fray Francisco d·Ambel freyres del dicto monasterio de Sant Francisco clamados a capitol a·son de campana de mandamjento de mj dito»