«de Çaragoça en·la parroquia de Sancta Engracia conffruentan con fosar de Sancta Engracia con·carrera publica con·cequia por·do se riega. Item el castiello e·lugar de Albalat de Cinqua e·sus terminos affruentan con·el rio de Cinqua con terminos de Veluer con·terminos de·los lugares de Monbru e Fuent Clara. Item los lugares de Monbru e·Fuent Clara con·sus terminos affruentan con·el rio de Cinqua e con·terminos del lugar d·Albalat e de Ripol. Et dada»