«ditos don Carlos et Sperança de Bardaxi. Los ditos lugares de Albalat Monbrum e Fonclara e la·dita torre clamada del Algar conffruentan segunt se sigue. Primerament el dito lugar de Albalat e·sus termjnos affruenta con·termjnos del lugar de Beluer con terminos del lugar de Çalamera con termjnos del lugar de Fonclara et con·el rio de Cinqua. Item el dito lugar de Fonclara e·sus termjnos affruenta con·termjnos de·los ditos lugares de Albalat et de»