«que por sentencja diffinjtiua dada a·proueyto de vos dita dona Dolça e de·los vuestros e haujentes dreyto de vos no pueda seyer apellado suplicado nj de nulljdat opuesto. E assimesmo queremos e expressament consentjmos que podades lleuar tractar emparar e finir a todo proueyto vuestro e de·los vuestros el dito pleyto question embargo o mala voz. E sian en obcion de vos dita dona Dolça o de·los vuestros o haujentes dreyto de vos e podades»