ab infrascripto

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

ab infrascripto

carta de gracia de poder luyr e quitar aquellos por consemblant pacto como es | ab jnffrascripto | por precio de cincientos sueldos dineros jaqueses buena moneda corible en
A-Sast-206:001 (1457) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1