Alau, Jacob

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Alau, Jacob
visitar enfermos. Que afruenta con casa de Mosse Alfaue et con casa de | Jacob Alau | et con carrera publica de trehudo perpetuo en cadaun anyo dotze dineros
A-Rentas2-120r (1417) Ampliar
Alau, Jacob
dineros miallya. § Item por la cozina que era de·la casa de | Jacob Alau | que yes en la casa de·los almidras anteditos que afruenta con casa
A-Rentas2-120v (1417) Ampliar
Alau, Jacob
de Salomon Abenabez. Que afruenta con casa de Salamon Carnaron et con casa de | Jacob Alau | et con carrera publica de trehudo perpetuo en cadaun anyo gueyto sueldos
A-Rentas2-121r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3