Alau, Mosé

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Alau, Mosé
de Mosse Alau et afruenta con casa de Saçon Leui et con casa del dito | Mosse | et con carrera publica. Et faze de present el dito Mosse Alau qui
A-Rentas2-120v (1417) Ampliar
Alau, Mosé
dito Mosse et con carrera publica. Et faze de present el dito | Mosse Alau | qui lo tiene de trehudo perpetuo en cadaun anyo seys dineros pagaderos
A-Rentas2-120v (1417) Ampliar
Alau, Mosé
los almidras anteditos que afruenta con casa de Mosse Alfaue et con casa de | Mosse Alau | et con carrera publica faze en cadaun anyo de trehudo perpetuo cinquo
A-Rentas2-120v (1417) Ampliar
Alau, Mosé
sotallo de calliço sitiado en el barrio de Amalbel que agora yes de | Mosse Alau | et afruenta con casa de Saçon Leui et con casa del dito Mosse et
A-Rentas2-120v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4