albacar

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

albacar

1
Et afruenta con la dita puerta de·la Alquibla et con el | albacatar | del muro enta la part de·los freyres menores do yes la tienda
A-Rentas2-115v (1417) Ampliar

albacar

1
la dita Catalina de Monçon. Et afruenta con la dita torre et con el | albaquar | siguient enta part de·los freyres menores en·el qual albatacar de part
A-Rentas2-116r (1417) Ampliar

albacar

1
con el albaquar siguient enta part de·los freyres menores en·el qual | albatacar | de part de fuera yes la tienda de Johan de·la Cambra. Et faze de
A-Rentas2-116r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3