Abendavid, Azac

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Abendavid, Azac
present Abraham Oficial y los del consello triados pora el anyo present son. | Içac Bendauid | Yom Tob Frange Samuel Benmoded porque los todos seades a las diez oras de la jornada
A-Aljam-08 (1484) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1