Albalá, Jacob

Tots els trobats: 6
Pàgina 1 de 1, es mostren 6 registres d'un total de 6, començant en el registre 1, acabant en el 6
Mot Accepció Frase Situació
Albalá, Jacob
pura perfecta et yreuocable vendicion luego de present liuro e desemparo a·vos | Jacob Albala | jodio vezino del dito lugar pora vos e a·los vuestros e a
A-Sast-216:001 (1461) Ampliar
Albalá, Jacob
ditos trenta sueldos dineros jaqueses de cens et trevdo perpetuo a·vos dicho | Jaco Albala | vendemos por precio siqujere quantia de trezientos sueldos dineros jaqueses los qualles de
A-Sast-216:001 (1461) Ampliar
Albalá, Jacob
precio siqujere quantia de trezientos sueldos dineros jaqueses los qualles de·vos dicho | Jaco Alballa | luego encontinent he houjdo et recebido realment et de feyto et aquellos en
A-Sast-216:001 (1461) Ampliar
Albalá, Jacob
mj scierta ciencia atorgo et en·verdat reconozquo hauer houjdo de vos dito | Jaco Alballa | conprador sobredito los ditos trezientos sueldos dineros jaqueses precio de·la dita vendicion
A-Sast-216:040 (1461) Ampliar
Albalá, Jacob
de dereyto nj proponer nj allegar excepcion nj defension alguna contra vos dito | Jaco Alballa | conprador sobredicho nj los vuestros nj contra las cosas sobredichas si·no es
A-Sast-216:070 (1461) Ampliar
Albalá, Jacob
y luego de presente liuramos y desemparamos a vos y en vos maestre | Jaco Alvala | judio fisigo habitante en·el dito lugar del Almunya es a·saber dos
A-Sast-232:001 (1476) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 6 registres d'un total de 6, començant en el registre 1, acabant en el 6