Albalá, Salamón

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Albalá, Salamón
el dito Martin lieua cierta causa contra los bienes de Miguel de·la Cueua quondam e | Salamon Albala | judio sobre la qual e desempachamiento de aquella nos scriujemos de present a
A-Cancill-3110:084r (1422) Ampliar
Albalá, Salamón
fiel nuestro Martin d·Ullan e los bienes de Miguel de·la Cueua quondam e | Salamon Albala | judio administrasedes e fiziessedes admjnistrar breu conplimjento de
A-Cancill-3110:084v (1422) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2