Albalaig, Jacob ben

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Albalaig, Jacob ben
dados [en donación cabal a] don Selomo don Moxe Benalcoçtantini e a don Selomo Benalcoçtantini | Yacob Benalbalag | [alumno mío] los quales partan [a medias] los ditos don
A-Aljam-06.04 (1439) Ampliar
Albalaig, Jacob ben
Yacob Benalbalag [alumno mío] los quales partan [a medias] los ditos don Selomo Benalcoçtantini e | Yacob Benalbalag | . Item quiero mando e ordeno [en testamento] que
A-Aljam-06.04 (1439) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2