Albalate de Cinca

Tots els trobats: 20
Pàgina 1 de 1, es mostren 20 registres d'un total de 20, començant en el registre 1, acabant en el 20
Mot Accepció Frase Situació
Albalate de Cinca
Coschon muller del honorable et discreto varon mossen Johan de Moncayo senyor del lugar de | Albalat de Cinqua | heredera vniuersal que so ensemble con los honorables mossen Bertran de
A-Sast-147:001 (1423) Ampliar
Albalate de Cinca
Coschon muller del honorable e discreto varon mossen Johan de Moncayo senyor del lugar de | Albalat de Cinqua | heredera vniuersal que so ensemble con·los honorables mossen Bertran de
A-Sast-147:050 (1423) Ampliar
Albalate de Cinca
Marja Cosco muller quj yes del honorable mossen Johan de Montcayo cauallero senyor del lugar de | Albalat | . Et en·presençia de mj notarjo e de·los testimonjos diuso scriptos
A-Sast-148:010 (1424) Ampliar
Albalate de Cinca
de dias cauallero habitant en·la ciudat de Çaragoça senyor del lugar de | Albalat | de·la ribera de Cinqua Raffals Tallsborneta e Malexan estando enfermo pero lohado
A-Sast-171:001 (1437) Ampliar
Albalate de Cinca
sentencia adjudicamos a·la dita dona Sperança de Bardaxi el castiello e·la villa de | Albalat | e·los lugares de Monbru e·Font Clara e sus terminos diuso conffrontados con
A-Sast-224:050 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
con·cequia por·do se riega. Item el castiello e·lugar de | Albalat de Cinqua | e·sus terminos affruentan con·el rio de Cinqua con terminos de Veluer
A-Sast-224:100 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
terminos affruentan con·el rio de Cinqua e con·terminos del lugar d· | Albalat | e de Ripol. Et dada e promulgada la sobredita e jnserta sentencja
A-Sast-224:100 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
et el noble don Carlos de Çunyega et Speranca de Bardaxi conjuges senyores de·los lugares de | Albalat | Monbrum et Fonclara de·la otra part por tirar e remouer algunas differencias
A-Sast-225:001 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
del dot que ella tiene firmado sobre los ditos lugares et castillos de | Albalat | Mombrum et Fonclara e dreytos sobreditos e de qualquiere d·ellos o sobre
A-Sast-225:010 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
validament et segunt fuero a·la dita Sperança de Bardaxi de·los ditos lugares de | Albalat | Monbrum e Fonclara con·todos sus terminos jurisdiccion ciuil e crimjnal rendas dreytos
A-Sast-225:020 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
Segunt consta por carta publica de donacion fecha en·el dito lugar de | Albalat | a setze dias de junio anno a natiuitate domini millesimo quattuorcentesimo sexagesimo septimo
A-Sast-225:020 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
los fruytos rendas et emolumentes que se colliran en·los ditos lugares de | Albalat | Monbrum et Fonclara et a·la dominicatura e senyoria de aquellos pertenescientes e
A-Sast-225:020 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
de quinze mil sueldos por mil en et sobre los ditos lugares de | Albalat | Mombrum e Fonclara en·do se obliguen los concellos e vniuersidades de aquellos
A-Sast-225:030 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
veinte y tres dias del mes de febrero et en·los lugares de | Albalat de Cinqua | et de Çaydi a veinte y quatro dias del mes de abril anno
A-Sast-225:030 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
del illustrisimo senyor rey de Aragon en·et sobre·los ditos lugares de | Albalat | Mombru et Fonclara et dreytos sobreditos de aquellos et qualquiere d·ellos et
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
que fueron deuidos al dito mossen Johan de Moncada quondam en·los ditos lugares de | Albalat | Monbru e Fonclara por los vassallos de aquel assi·como son quantidades de
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
part de·los ditos don Carlos et Sperança de Bardaxi. Los ditos lugares de | Albalat | Monbrum e Fonclara e la·dita torre clamada del Algar conffruentan segunt se
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
clamada del Algar conffruentan segunt se sigue. Primerament el dito lugar de | Albalat | e·sus termjnos affruenta con·termjnos del lugar de Beluer con terminos del
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
de Fonclara e·sus termjnos affruenta con·termjnos de·los ditos lugares de | Albalat | et de Çalamera et con·termjnos del lugar de Casasnuouas et con·termjnos
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Albalate de Cinca
de la villa de Monçon et de present habitador del dito lugar de | Albalat de Cinqua | et Gujllem Çapater vezino siquiere habitador de·la dita villa de Alcolea. § Signo
A-Sast-225:070 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 20 registres d'un total de 20, començant en el registre 1, acabant en el 20