Albalate, Mahoma

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Albalate, Mahoma
singulares de aquella se suelen tractar e fazer nos Ali Taraçon alamjn | Mahoma Albalat | Muça d·Azaniel jurados del dito lugar de Barbues Lop de Maxcarro Juce de Gema Çalema de·los
A-Sast-156:001 (1432) Ampliar
Albalate, Mahoma
del regno de Aragon. Por tanto nos los sobreditos Alj Taraçon alamjn | Mahoma Albalat | Muça d·Azaniel jurados del lugar de Barbues Lop de Maxcarro Juce de Gema Çalema de·los Callos
A-Sast-156:020 (1432) Ampliar
Albalate, Mahoma
sobreditas e en·el present contracto contenidas nos ditos Alj Taraçon alamjn | Mahoma Albalat | Muça d·Azaniel jurados del lugar de Barbues Lop de Maxcarro Juce de Gema Çalema de·los
A-Sast-156:150 (1432) Ampliar
Albalate, Mahoma
singulares de aquella se suelen tractar e fazer. Nos Alj Taraçon alamjn | Mahoma Albalate | Muça d·Azanel jurados del dito lugar de Barbues. Lop de Maxcarro Juce de Gema Çalema de los Callos
A-Sast-156:210 (1432) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4