Albarracín, Pedro Alfonso de

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Albarracín, Pedro Alfonso de
parrochial de señora Santa Cruz de·la dicha ciudat de Çaragoça mossen | Pedro Alfonso d·Albarrazin | mossen Romeu Garcia e mossen Pere Coll e mossen Joan Crespo presbiteros beneficiados
A-Sast-249:010 (1487) Ampliar
Albarracín, Pedro Alfonso de
vendedores vendemos a vos dichos mastre Johan Martinez rector antedicho e mossen | Pedro Alfonso d·Albarrazin | capellan de·la capellanja de don Pedro Guallart para la celebracion de·las
A-Sast-249:010 (1487) Ampliar
Albarracín, Pedro Alfonso de
e·los trezientos sueldos por manos de vos dichos rector e de mossen | Pedro Alfonso d·Albarrazin | . Nos dichos compradores atorgamos hauer hauidos e contantes en·poder nuestro recebido
A-Sast-249:010 (1487) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3