Alberuela

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alberuela
de Auiego e·sus termjnos conffruentan con terminos de·los lugares de Angues | Alberuela | Vierge Junçano. Item la villa de Pertusa e·sus terminos conffruentan con
A-Sast-224:090 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1