Alberuela, Domingo de

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alberuela, Domingo de
a natiuitate domini millesimo quattuorcentesimo sexagesimo septimo testifficada por los discretos | Domingo d·Alberuela | habitant en Çaragoça por auctoridat real notario publico por·los
A-Sast-225:020 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1