Alberuela, Ximeno de

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alberuela, Ximeno de
a natiuitate dominj millesimo trecentesimo octuagesimo septimo et testificada por·el honorable don | Eximeno d·Alberuela | vezino de·la dita ciudat et notario publico por auctoridat real por toda
A-Rentas2-043r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1