Albieta, Jahuda

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Albieta, Jahuda
E testimonios ad·aquellas fueron presentes Johan Bandres mayor de dias Domingo Bernues e | Jehuda Alujeta | judio habitantes en·la dita çiudat de Jacca. § Signo de mj Johan d·Archo
A-Sast-218:060 Ampliar
Albieta, Jahuda
E testimonios ad·aquellas fueron presentes Johan Bandres mayor de dias Domjngo Bernues e | Jehuda Alujeta | judio habitantes en·la dita çiudat de Jacca. § Signo de mj Johan d·Archo
A-Sast-218:090 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2