Alborge

Tots els trobats: 5
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5
Mot Accepció Frase Situació
Alborge
de·la villa de Alcanjz et Braym d·Aujnferriz moro habitant en·el lugar de | Alborge | de·la·ribera del rio de Ebro. Et quanto a·lo firmado
A-Sast-192:250 (1450) Ampliar
Alborge
sobredito el dito Johan Yuanyes et Audalla Harziel moro habitant en·el dito lugar de | Alborge | . Et quanto a·lo firmado et atorgado por·los ditos jurados et
A-Sast-192:250 (1450) Ampliar
Alborge
los ditos mossen Belenguer de Bardaxi et Pero Çapata procurador en·el castiello del lugar de | Alborje | de·la ribera de Ebro el dicho ocheno dia del dito mes de
A-Sast-224:040 (1467) Ampliar
Alborge
quadringentesimo sexagesimo septimo en·el dicho castiello del dicho lugar de | Alborje | los sobreditos senyor don Johan d·Aragon mosen Bertholomeu de Reus micer Martin de·la
A-Sast-224:040 (1467) Ampliar
Alborge
Fraxneda. Et jncontinenti dictis eysdem die et anno en·el castiello de | Alborge | exsiguiendo la requesta e mandamjento a·mi dito et jnfrascripto notario et al
A-Sast-224:100 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5