ab initio

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

ab initio

ciudat constituydo con carta publica de procuracion feyta en·la dita ciudat | ab·initihum | dia del mes de janero anno a·nativitate dominj millesimo quatuorcentesimo decimoseptimo
A-Sast-142:001 (1419) Ampliar

ab initio

benefiçio / me guardastes fasta agora. / Tan gran crueza demora / nunca fue dende | ab inicio | . § Adios adios tan en uano / es loar a quien solia / e grand
D-CancEstu-040v (1460-63) Ampliar

ab initio

Sola uos gentil sennora / se que os touo Dios guardada / de | ab inicio | fasta agora / para aquel que uos adora / por quien soes dea llamada
D-CancEstu-129r (1460-63) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3