Abengoyos, Jahuda

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abengoyos, Jahuda
Almosnin Fahim Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azerian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati | Jehuda Auingoyos | Bonafos Almosnin fillo
A-Sast-218:001 Ampliar
Abengoyos, Jahuda
Almosnin Faym Alujeta Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azarian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati | Jeuda Auingoyos | Bonafos Almosnin fillo de
A-Sast-218:070 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2