Abengoyos, Menahem

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abengoyos, Menahem
Jehuda Çarfati Sento Papur Açach Abambron fillo de Barjala quondam Azerian Auingoyos fillo de | Menahem | quondam Baruch Çarfati fillo de Jehuda quondam e açon Alcala judios
A-Sast-218:001 (1463) Ampliar
Abengoyos, Menahem
Jeuda Çarffati Sento Papur Açach Abanbron fillo de Barjala quondam Azerian Auingoyos fillo de | Menahem | quondam Baruch Çarffati fillo de Jeuda quondam et açon Alcala judios
A-Sast-218:070 (1463) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2