alcahuete -a

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

alcahuete -a

1
guiatge de·la dita armada por nos atorgado. Assin matex prengades qualesquiere | alcahuetes | e hombres diffamados de ladronios e otros criminosos e vagabundos e aquellos quj
A-Cancill-2568:034v (1420) Ampliar

alcahuete -a

1
tire.§ Item. Que se prouja que el jurament de·las fembras sobre los | alcaguetes | se tire e·se prouja cerqua la expulsion de·los ditos alcaguetes.§ Que
A-Ordinaciones-029r (1440) Ampliar

alcahuete -a

1
los alcaguetes se tire e·se prouja cerqua la expulsion de·los ditos | alcaguetes | .§ Que si algun official muere qu·ende saquen otro excepto jurado.§ Item. Que·
A-Ordinaciones-029r (1440) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3