alcaidía

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

alcaidía

1
vuestras tercias de·la vuestra vila e su tierra. E de·la | alcaydia | de·las duanas de·las fronteras d·Eragon e de Nauarra a·Alfonso de Suenyega
A-Cancill-3110:016v (1422) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1