alcaidío

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

alcaidío

1
Morquat de Jayme d·Urgel del qual castiello de present vos enuiamos la comjssion del | alcaydio | rogantes vos que continuedes en aprehender todo lo que poredes del dito Jayme
A-Cancill-2381:021v (1413) Ampliar

alcaidío

1
e hauida la possesion del castiello e hauian reuocado al dito Pero Sanchez de Literaço del | alcaydio | e assi que lis fiziese fazer lo·que por·los ditos sus principales
A-Sast-141:090 (1419) Ampliar

alcaidío

1
de Mur reuocoron e destituyeron a·los ditos Johan de Larraz alcayde del officio de | alcaydio | Garcia Perez d·Aragon justicia del officio del justiciado Johan Aznarez e Garçia Morjello
A-Sast-148:070 (1424) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3