Alcaine

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Alcaine
saber. El castillo e lugar de·Oliet el castiello e·lugar de | Arcayne | el castiello e lugar de Moneba e·la casa siquiere termino de·la
A-Sast-224:040 (1467) Ampliar
Alcaine
Oliet e·sus terminos conffruenta con·terminos de·los lugares de Alacon de | Arcayne | Jossa Munjessa Arinyo Alloça e·la Codonyera e·con·termino clamado el Real
A-Sast-224:090 (1467) Ampliar
Alcaine
Samper de·La Gata Moneba Almonezir de·la Cuba et de Lezera. Item el lugar de | Arcayne | e·sus terminos conffruentan con terminos de·los lugares de Ouon Jossa Munjessa
A-Sast-224:090 (1467) Ampliar
Alcaine
e·sus terminos conffruentan con·terminos de·los lugares de Crjuillen Alloça Stercuel | Arcayne | he Oliet. Item vnas casas con otras casas clamadas de·la mezquita
A-Sast-224:100 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4