Alcalahorri, Haraig

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Alcalahorri, Haraig
de Jayel de Rondi trehudera al senyor rey et de·la otra con tienda de | Faraig Alcalahorri | trehudera al dito senyor rey et con la dita carrera publica de·la
A-Rentas2-026r Ampliar
Alcalahorri, Haraig
una part con tienda de Mahoma de Gali et de·la otra con tienda de | Faraig Alcalahorri | trehuderas al senyor rey. Por la qual tienda et corralet faze el
A-Rentas2-038v Ampliar
Alcalahorri, Haraig
setiembre siet sueldos jaqueses. Arnaldus del Calbo notarius. § .vij. sueldos jaqueses. § Item | Faraig Alcalahorri | moro de·la dita ciudat tiene et posside una tienda en la dita
A-Rentas2-051v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3