Alcalahorrí, Isaac

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Alcalahorrí, Isaac
don Semuel Abad porque saco a barata dineros de don Joan de Santa Cruç tres sueldos a | Yishaq Alcalahorri | lebo a Çaragoça present de maçanas a don Benbenist. Costo su salario
A-Aljam-04-03 (1400) Ampliar
Alcalahorrí, Isaac
costo todo cinquanta y siet sueldos y ocho dineros. § Item pagaron a | Yishaq Alcalahorri | que fue a demandar conselyo a Çaragoça y estubo alya tres dias y
A-Aljam-04-03 (1400) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2