Alcalahorrí, Jucé

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Alcalahorrí, Jucé
una part con tienda de Johan de Torla et de·la otra con tienda de | Juce Alcalahorri | moro de·la dita moreria trehudera al dito senyor rey et con la
A-Rentas2-025r (1417) Ampliar
Alcalahorrí, Jucé
setiembre siet sueldos jaqueses. Arnaldus del Calbo notarius. § .vij. sueldos jaqueses. § Item | Juce Alcalahorri | moro de·la dita ciudat tiene et posside una tienda en la dita
A-Rentas2-051v (1417) Ampliar
Alcalahorrí, Jucé
setiembre siet sueldos jaqueses. Arnaldus del Calbo notarius. § .vij. sueldos jaqueses. § Item | Juce Alcalahorri | moro de·la dita ciudat tiene et posside una tienda con corral contiguo
A-Rentas2-055r (1417) Ampliar
Alcalahorrí, Jucé
en la dita fusterja. Que afruenta de vna part con tienda de | Juce Alcalahorri | trehudera al senyor rey. Et de·la otra con tienda de·los
A-Rentas2-055v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4