alcana

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

alcana

1
commo de·los arraçifes dixe. a estas carchofas dizen en algunos lugares | alcanas | e en otras canarias por que en qualquier d·estos mjenbros diuersos non
B-Cisor-059v (1423) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1