alcrebite

Tots els trobats: 9
Pàgina 1 de 1, es mostren 9 registres d'un total de 9, començant en el registre 1, acabant en el 9
Mot Accepció Frase Situació

alcrebite

1
fruente con·la salsa e sanara. § Item enxundia vieja e çelidonja e | alcreujte | pica·lo todo e vnta el lugar e sanaras. Petros Lucator. § Item
B-Recet-004r (1471) Ampliar

alcrebite

1
que es dicha blanca vrsina el çumo d·ella e quatro huevos crudos | alcrevite | vna onça faz todo esto enplastro et pon·lo sobre la parte del
B-Recet-027r (1471) Ampliar

alcrebite

1
Bartholeus toma el estiercol de·la baca seco e muele·lo e toma | alcrebite | e muele·lo e toma el çummo de·la yerba que es dicha
B-Recet-028v (1471) Ampliar

alcrebite

1
atados. § Capitulo .lxijj. para tirar la fiebre quartana. § Toma apio e | alcreujte | mjrra agarico fojas de rruda cañafistola vna onça e lo sobredicho por ygual
B-Recet-050v (1471) Ampliar

alcrebite

1
Item dize mas toma mjrra rruda opio por ygual peso cañafistola dos onças | alcrevite | dos onças jusquiamo media onça açucar blanco quatro onças sea fecho lituario de
B-Recet-050v (1471) Ampliar

alcrebite

1
viruela njnguna. § Capitulo .lxvjj. para los diujesos sanar. § Toma rresina trementina | alcrevite | tanto de vno commo de otro e amasa·lo con seuo de carnero
B-Recet-055r (1471) Ampliar

alcrebite

1
asi la yerba majada e sanara. Item dize mas toma orpimente e | alcreujte | e calz viua e seuo de carnero rretido e sea todo encorporado e
B-Recet-056r (1471) Ampliar

alcrebite

1
ser verdad. § Item dize Giluertus toma pez tres onças e rite·la | alcrevite | dos onças salnjtrio dos onças ençienso dos onças açeite media libra e sea
B-Recet-057v (1471) Ampliar

alcrebite

1
mueso que es dicha rrosa o semejante que come fasta el hueso toma | alcrevite | dos onças eleborus blanco dos onças argenbiuo dos onças çimjno vna onça estafisagria
B-Recet-058r (1471) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 9 registres d'un total de 9, començant en el registre 1, acabant en el 9