Alcurus, Brahim

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alcurus, Brahim
ljura de pebre. Arnaldus del Calbo notarius. § Media liura de pebre. § Item | Braym Alcurus | moro de·la dita villa tiene et posside vn forno de fer cantaros
A-Rentas2-094v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1