alegóricamente

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

alegóricamente

1
en·el mundo fizo. § Esta ficçion fabulosa poetica mente conpuesta se expone | alegorica mente | asy. § Las obras spirituales son dichas çelestiales o çielos.
D-Hercules-102v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1