Alegre, Francesc

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alegre, Francesc
me perder / seruir·te siempre que biua / con vn forsado querer. § Rehonament fingit entre | Ffrancesch Aligre | y Speransa trames per ell a vna dama. § Desesperada canso en castellano. § Mi
D-CancJardinet-246r (1486) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1