Alexandre1

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

Alexandre1

Dios e cae en desesperaçion. De·la tristor se lee en·el | Alixandre | . donde dize. quando Alixandre fue muerto. los sus varones le
B-FlorVirtud-305v (1470) Ampliar

Alexandre1

poca que pueda aver avn. De·la pobredat se lee en·el | Alexandre | onde dize. que vn pobre demandase al rey Alexandre vn dinero.
B-FlorVirtud-310v (1470) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2