Alexandro1

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

Alexandro1

esso como el Ciceron atestigua en·el segundo libro de Officios. depusieron | Alixandro | ephoro de Lacedemonia del oficio que tenia. y mataron a su mismo
C-CroAra-007r (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1