alfabeto

Tots els trobats: 24
Pàgina 2 de 2, es mostren 4 registres d'un total de 24, començant en el registre 21, acabant en el 24
Mot Accepció Frase Situació

alfabeto

1
alphabeto de·los judios folio .cxxj. § Alphabeto de·los griegos .cxxij. § | Alphabeto | de·los caldeos folio .cxxiij. § Alphabeto de·los jacobitas .cxxiiij. § Alphabeto
C-Viaje-173r (1498) Ampliar

alfabeto

1
alphabeto de·los griegos .cxxij. § Alphabeto de·los caldeos folio .cxxiij. § | Alphabeto | de·los jacobitas .cxxiiij. § Alphabeto de·los armenios .cxxv. § Alphabeto de
C-Viaje-173r (1498) Ampliar

alfabeto

1
alphabeto de·los caldeos folio .cxxiij. § Alphabeto de·los jacobitas .cxxiiij. § | Alphabeto | de·los armenios .cxxv. § Alphabeto de·los jndianos .cxxvj. § Armenios ahun
C-Viaje-173r (1498) Ampliar

alfabeto

1
Alphabeto de·los jacobitas .cxxiiij. § Alphabeto de·los armenios .cxxv. § | Alphabeto | de·los jndianos .cxxvj. § Armenios ahun que sean muy deuotos hen·la
C-Viaje-173r (1498) Ampliar
Pàgina 2 de 2, es mostren 4 registres d'un total de 24, començant en el registre 21, acabant en el 24