Alfaced, David

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Alfaced, David
juderia que recibe el bayle por janero. § Item fazia Simuel Çuri yerno de | Dauid Alfaced | quatro sueldos de trehudo por el mes de janero por tres portales de
A-Rentas2-117v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1