alfaquí

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

alfaquí

1
Brahem Mahoma el Ferrero Ali Çacimot Muça el Mjelco Mahoma Lazdrach Braym d·Auinzeyt | alfaquj | et Mahoma el Barriello moros habitantes en·el dito lugar
A-Sast-192:010 (1450) Ampliar

alfaquí

1
Lugel mayor alamjn de·los moros de·la dicha villa et de Mahoma d·Aloz | alfaqui | Ali El Ferrero Ali de Lugel menor jurados Amet Calbet Mahoma de Lop Mahoma d·Ezquerra Mahoma Farax
A-Sast-259:001 (1496) Ampliar

alfaquí

1
moros del dicho lugar de Torres de Barbues es a·saber Domjngo Felizes Jayme Marginet Ali Almotahar moro | alfaqui | vezino de·la villa de Borja. E quanto a·la dicha obligacion
A-Sast-259:130 (1496) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3