alficoz

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació

alficoz

1
de·las frutas que se cortan e mondan e parten melones çidras pepinos | alficoçes | granadas figos vuas azjnbogas naranjas ljmones peras mançanas peros menbrjllos durasnos priscos nuezes
B-Cisor-031v (1423) Ampliar

alficoz

1
se deuen e mondaduras destintas e linpias sean asy commo melones pepinos e | alficoçes | e çidras e granadas duraznos e peras mançanas peros menbrillos figos almenzas e
B-Cisor-061v (1423) Ampliar

alficoz

1
son d·esta natura por esa manera son cortadas. Los pepinos e | alficozes | quitados d·ellos los cabos lo al parte se e de·los pepinos
B-Cisor-062r (1423) Ampliar

alficoz

1
al parte se e de·los pepinos al luengo en quartos. los | alficozes | al traues en taraçones. las çidras se cortan al traues en rruedas
B-Cisor-062r (1423) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4