Abenxueu, Azac

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Abenxueu, Azac
en la dita carrera que fueron de Jacob Cocuff et afruenta con casas de | Açach Auinxueu | et con casa que fue de Haym Alpelent et con carrera publica de trehudo
A-Rentas2-119r (1417) Ampliar
Abenxueu, Azac
et yes sitiada denant la tallyada que afruenta con patio de Nedon de | Açach Auenxueu | et con la dita sinoga mayor et con carrera publica. Et faze
A-Rentas2-118r (1417) Ampliar
Abenxueu, Azac
las quatro. Que afruentan con huerto de Açach Muçameno et con casas de | Açach Auinxueu | et con tienda de Haym Boria et con carrera publica. Et faze por
A-Rentas2-118v (1417) Ampliar
Abenxueu, Azac
janero. Arnaldus del Calbo notarius. § .viij. sueldos suma .xj. sueldos. § Item tiene | Açach Abinxueu | de·las ditas seys casas las dos que afruentan con casas del dito
A-Rentas2-119r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4