Alfonso, Ferrando

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Alfonso, Ferrando
Martin de Muriello. | Ferrando Alfonso | Miguel Bertran Garcia Blasco Garcia Gill de Gauas Johan Valles Pero Perez de los Alamanes Sanxo Ximenez de Santper Miguel de Fuertes menor Aznar Lopez
A-Sast-141:070 (1419) Ampliar
Alfonso, Ferrando
Johan Sanchez Santper Eximeno Alfonso de Longares Sancho Gil de Gauas Garcia Gil de Gauas | Ferrando Alfonso | Bernat Perez Bertholomeu Carnjcero Sancho Ximenes de Santper e Aznar Layn
A-Sast-148:090 (1424) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2