Alfonso, Joan2

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

Alfonso, Joan2

cosas quanto al noble don Johan de Alagon los honorables Pedro Moreno scudero et | Johan Alonso | notario habitantes en Çaragoça. Et quanto al noble señor don Blasco de Alagon
A-Sast-238:020 Ampliar

Alfonso, Joan2

Et quanto al noble señor don Blasco de Alagon Miguel Roger scudero et el dicho | Johan Alonso | notario habitantes en Çaragoça. § Signo de mi Johan Prat notario publico de·la
A-Sast-238:020 Ampliar

Alfonso, Joan2

cadauno d·ellos e·d·ellas a·los honorables e·discretos Johan Martinez | Johan Alfonso | Johan de Montanya Pero Perez d·Anyon Johan Cepero Matheu d·Albelda Johan Blasco Miguel de Cornellana notarios
A-Sast-259:110 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3