Alfrangí, Jucé

Tots els trobats: 6
Pàgina 1 de 1, es mostren 6 registres d'un total de 6, començant en el registre 1, acabant en el 6
Mot Accepció Frase Situació
Alfrangí, Jucé
habitantes e vezinos del dito lugar Sento Aberina Faym Rogat adelantados Gento Fayena Salamon Rogat | Juçeff Alfrangin | Vidal Aluyeta Mosse Abenrina Mahoma Jana Sentov Amato Gentov
A-Sast-141:160 (1419) Ampliar
Alfrangí, Jucé
las ditas cosas don Pedro Eximeno d·Artaso vicario del dito lugar e Gujllem de·la Boyra scudero e | Juçef Alfrangin | judio del dito lugar. Et apres de·las sobreditas cosas los ditos
A-Sast-141:170 (1419) Ampliar
Alfrangí, Jucé
Pero Artus christianos lauradores vezjnos o habitadores del dito lugar del Frago. Jento Zurj | Juçe d·Alfrangi | e Gento Rogat jodios adelantados de·la aljama de·los judios del dito lugar
A-Sast-148:001 (1424) Ampliar
Alfrangí, Jucé
a Sancho Lorbes corredor publico del officio de corredor e a·los ditos Gento Zurj | Juçe d·Alfrangi | e Gento Rogat jodios adelantados del officio de adelantados e a Mosse Zurj jodio vedi
A-Sast-148:070 (1424) Ampliar
Alfrangí, Jucé
Sancho Lorbes en corredor del dito lugar del Frago e a·los ditos Gento Zurj | Juçe d·Alfrangi | e Gento Rogat jodios en adelantados e Mosse Zurj en vedi de·la dita aljama
A-Sast-148:070 (1424) Ampliar
Alfrangí, Jucé
dita aljama. Bitas Ruete Daujd Jana Sampson Alfrangi Mosse Arania Simuel Galj Jaffuda Loro Aranja Mehegor | Juçeff Alfrangi | Simuel Jana Simuel Alcastiel Daujd Jana menor Juçe
A-Sast-148:100 (1424) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 6 registres d'un total de 6, començant en el registre 1, acabant en el 6