Algar, El

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Algar, El
su persona e bienes en general et en special la torre suya d· | El Algar | et terminos de aquella et sta en razon que pues los ditos castiellos
A-Sast-225:010 (1467) Ampliar
Algar, El
dona Serena de Moncayo et sus bienes et en special la dita torre clamada d· | El Algar | et treballar por todo su poder que·lo sobredito se faga. Et
A-Sast-225:010 (1467) Ampliar
Algar, El
ditos lugares de Albalat Monbrum e Fonclara e la·dita torre clamada d· | El Algar | conffruentan segunt se sigue. Primerament el dito lugar de Albalat e·sus
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Algar, El
con·el dito rio de Cinqua. Item la dita torre clamada d· | El Algar | et sus termjnos affruenta con·termjnos del lugar d·Estig con·termjnos del
A-Sast-225:040 (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4